Regulamin warsztatów

Regulamin dotyczy warsztatów prowadzonych w Pracowni Dekudeku. Określa zasady przeprowadzenia zajęć, metody rezerwacji miejsc i dokonywania płatności. Organizatorem warsztatów jest firma:
Pracownia Dekudeku Małgorzata Margas
ul. Rumiankowa 6, 02-495 Warszawa
NIP: 772 107 02 24
REGON: 364450570

Warsztaty odbywają się w pracowni mieszczącej się w Warszawie-Ursus, ul. Rumiankowa 6 lub w innym miejscu wskazanym przez organizatora.

Warsztaty odbywają się w grupach maksymalnie 6-osobowych. Minimalna liczba uczestników to 3 osoby.

Wstępnej rezerwacji należy dokonać drogą mailową: margas.malgorzata@gmail.com lub telefoniczną 501 716 822.

Po zebraniu grupy minimalnej wyślę do osób, które zgłosiły chęć udziału potwierdzenie oraz prośbę o dokonanie wpłaty w wysokości 50 zł. Wpłata ta jest bezzwrotna i stanowi gwarancję poważnego traktowania rezerwacji – tylko potwierdzenie wpłynięcia zadatku traktuję jako pełną rezerwację miejsca na warsztatach.
Rezerwację należy wpłacić na następujące konto bankowe: 
15 1910 1048 2212 0007 1106 0001. Pozostałą część należności można zapłacić gotówką w dniu warsztatów lub przelewem w dowolnym terminie poprzedzającym warsztaty.

Z przyczyn ode mnie niezależnych (np. niedokonanie wpłaty rezerwacyjnej przez część wstępnie zgłoszonych osób, skutkujące niezebraniem grupy minimalnej) pozostawiam sobie prawo do odwołania warsztatów.

Zakres i tematyka warsztatów, miejsce, cena i pozostałe warunki zostaną każdorazowo podane w Kalendarzu Warsztatów umieszczonym na stronie internetowej, dodatkowo na Facebooku i blogu.

Udział w warsztatach organizowanych przez Pracownię Dekudeku jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na fotografowanie uczestników oraz ich prac, a także na wykorzystanie wizerunku w materiałach promocyjnych prezentowanych w mediach, na stronie internetowej oraz w portalach społecznościowych.