Polityka prywatności

Definicje

 • Administrator Danych – Małgorzata Margas prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Dekudeku Małgorzata Margas
  NIP 7721070224
  REGON 364450570.
 • Klient lub Użytkownik – osoba, która za pośrednictwem strony www.dekudeku.pl lub osobiście w miejscu sprzedaży towarów lub realizacji usług dokonuje zakupu
  albo rezerwacji towarów lub usług.
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Ustawa – ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000).
 • Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora Danych wyłącznie na podstawie zgody lub wyłącznie w związku ze sprzedażą towarów lub usług oferowanych
  przez Administratora Danych.
 • Zakres danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych obejmuje: imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania oraz numer IP.
  Potrzeba gromadzenia danych osobowych oraz ich zakres wynika bezpośrednio z charakteru prowadzonej działalności i służy możliwości skorzystania z usług.
 • Warunkiem skorzystania z usług oferowanych przez Administratora Danych jest podanie danych osobowych. Brak podania tych danych uniemożliwi wykonanie usługi.
 • Zbiory danych mogą być prowadzone w formie elektronicznej lub papierowej.
 • Każdy kto przekaże Administratorowi Danych swoje dane osobowe, ma prawo do:
  a/ dostępu do swoich danych,
  b/ sprzeciwu,
  c/ poprawiania,
  d/ ograniczenia przetwarzania,
  e/ przenoszenia danych.
 • Klient może skorzystać ze swoich uprawnień, kontaktując się z Administratorem Danych za pośrednictwem następującego adresu e-mail: margas.malgorzata@gmail.com.
 • Administrator Danych może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności przez organy wymiaru sprawiedliwości. Administrator Danych może odmówić usunięcia danych osobowych także w sytuacji konieczności dochodzenia uzasadnionych roszczeń wobec Klienta.
 • Dane osobowe przechowywane są przez Administratora Danych przez czas wynikający ze świadczonych usług, a po ich wykonaniu do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń.
 • Administrator Danych chroni przekazane mu dane osobowe. Dane udostępniane są podmiotom trzecim jedynie na podstawie umów powierzenia danych osobowych
  i jedynie w związku z potrzebą zapewnienia możliwości korzystania ze świadczonych usług. Podmioty, którym powierzane są dane to: a) firma hostingowa; b) firma obsługująca płatności online; c) firma obsługująca płatności kartą; d) firma księgowa.
 • Administrator Danych wykorzystuje dane osobowe do celów marketingowych jedynie w przypadku wyrażenia przez Klienta wyraźnej zgody.
 • Pracownia Dekudeku nie profiluje użytkowników na podstawie dostarczonych danych. Dane zbierane za pomocą mechanizmów Google Analytics i Facebook oraz innych narzędzi informatycznych są anonimowe i używane tylko do celów statystycznych.
 • Każdy użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Administrator Danych stosuje mechanizmy plików cookies, które podczas korzystania przez Użytkowników ze strony internetowej www.dekudeku.pl zapisywane są przez serwer na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika.
 • Stosowanie plików cookies ma na celu poprawne działanie strony internetowej www.dekudeku.pl na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego ani nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych i oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Cookies nie mają na celu identyfikacji Użytkowników.
 • Administrator Danych stosuje mechanizmy plików cookies w celu zapisania informacji o urządzeniach końcowych Użytkowników, zapisania ustawień i danych wykorzystywanych w formularzach na stronie www.dekudeku.pl oraz do celów statystycznych.
 • Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm cookies w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Może to jednak utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej www.dekudeku.pl.