Regulamin warsztatów

Regulamin dotyczy warsztatów prowadzonych w Pracowni Dekudeku. Określa on zarówno przeprowadzenia zajęć, metody rezerwacji miejsc i dokonywania płatności.
1. Organizatorem warsztatów jest firma:
Pracownia Dekudeku Małgorzata Margas
Rumiankowa 6, 02-495 Warszawa
NIP: 772-107-02-24
REGON: 364450570

2. Warsztaty odbywają się w pracowni mieszczącej się w Warszawie-Ursus, Rumiankowa 6 lub w innym miejscu wskazanym przez organizatora.

3. Warsztaty odbywają się w grupach maksymalnie 6-osobowych. Minimalna liczba uczestników to 3 osoby.

4. Wstępnej rezerwacji należy dokonać drogą mailową: margas.malgorzata@gmail.com lub telefoniczną 501 716 822. Można też wykupić warsztaty w sklepie, zakładka Warsztaty.

5. Po zebraniu grupy minimalnej wyślę do osób, które zgłosiły chęć udziału potwierdzenie oraz prośbę o dokonanie wpłaty w wysokości 50 zł. Wpłata ta jest bezzwrotna i stanowi gwarancję poważnego traktowania rezerwacji – tylko potwierdzenie wpłynięcia zadatku traktujemy jako pełną rezerwację miejsca na warsztatach. Rezerwację należy wpłacić na następujące konto bankowe: 15 1910 1048 2212  0007  1106 0001. Pozostałą część należności można zapłacić gotówką w dniu warsztatów lub przelewem w dowolnym terminie poprzedzającym warsztaty.

6. Z przyczyn ode mnie niezależnych (np. niedokonanie wpłaty rezerwacyjnej przez część wstępnie zgłoszonych osób, skutkujące niezebraniem grupy minimalnej) pozostawiam sobie prawo do odwołania warsztatów.

7. Zakres i tematyka warsztatów, miejsce, cena i pozostałe warunki zostaną każdorazowo podane na stronie głównej, dodatkowo na FB.

8. Udział w warsztatach organizowanych przez Pracownię Dekudeku jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na fotografowanie Kursantów oraz ich prac, a także na wykorzystanie wizerunku w materiałach promocyjnych prezentowanych w mediach, na stronie internetowej oraz w portalach społecznościowych.